رنگ در درب های چوبی (قسمت اول)

درب چوبی
درب چوبی

رنگ در درب چوبی نقش های متفاوتی ایفا می کند. از یک سو با ایجاد لایه ای محافظ در مقابل نفوذ نور ، حشرات و آسیب های احتمالی مقاومت درب های چوبی را بیشتر می کنند از سوی دیگر جلا و زیبایی بیشتری به بافت اصلی چوب می بخشد و در واقع زیبایی چوب را دو چندان می کند ، رگ های چوبی نقش و نگار بیشتری پیدا کرده و چشم نواز تر می شوند. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی دامنه خیلی وسیعی از رنگ ها و سبک های نقاشی در چوب و درب های چوبی وجود دارد.