رنگ انتخابی برای درب چوبی بسیار مهم است. حساسیت بیش از حد معماران و سازندگان ساختمان ها برای انتخاب رنگ درب چوبی بیانگر تاثیر بسیار زیاد این المان بر زیبایی و ظاهر خوشایند کل ساختمان می باشد. عدم دقت کافی در زمینه انتخاب رنگ درب های چوبی قطعا باعث بوجود آمدن ناهماهنگی در کل ساختمان شده و در نهایت بیانگر زحمات به کار رفته نخواهد بود. نگاه ویژه به ترکیب رنگ ها ، جدا سازی رنگ ها ، استفاده از رنگ های مکمل ، رنگ های موجود در کف ، دیوار ها ، کابینت و کمدها باعث می شود رنگی برای درب های چوبی انتخاب شود که حداکثر تناسب را داشته باشد. تجربه نشان می دهد که یک درب چوبی با رنگ زیبا وقتی داخل ساختمان بدون تناسب رنگ وارد شود جلوه ای نداشته و نظم مجموعه را به هم می زند. ضمن اینکه نور ساختمان نیز در انتخاب رنگ تاثیر مستقیمی دارد.