درب چوبی از جهت طرح و ظاهر انواع مختلفی دارند. طرح هایی که در ظاهر دیده می شوند نماینده سلیقه و تاریخ و افکار متفاوتی می باشند. از یک زاویه می توان درب چوبی را در سه دسته کلاسیک ، نیمه کلاسیک و مدرن طبقه بندی کرد:

درب چوبی کلاسیک عمدتا دارای جزییات و نقش و نگار و یا قاب های متعددی هستند و در بیشتر موارد تاج هم دارند.

درب های نیمه کلاسیک بیشتر اوقات مورد پسند کسانی هستند که ضمن اینکه نگاه مثبتی به ایده ی کلاسیک بودن دارند و لیکن علاقه ای به شلوغی بیش از حد ندارند بنابراین این مدل درب ها بیشتر با روکوب ساده ، بدون تاج و حداکثر یک طرح روی لنگه دیده می شوند و در نهایت درب های چوبی مدرن که فقط سادگی در آنها بیشتر از همه الویت دارد و حداکثر خط و خطوط کمی روی لنگه در هر صورت شرکت درسا در تمامی موارد فوق فارغ از سلیقه افراد کوشش دارد کیفیت اجرایی نهایی را به بهترین شیوه ممکن ارائه دهد.