درب های چوبی آپارتمان ، درب های چوبی اداری یا درب های اتاقی همیشه با توجه به ابعاد و مساحت واحدها طراحی می گردد. درب های چوبی علاوه بر زیبایی بایستی استحکام و قوام را نیز داشته باشند. ارزان بودن درب چوبی در بیشتر موارد به معنای رعایت نکردن استاندارد ساخت آن می باشد. کیفیت بدون هزینه نیست.