– کلیه محصولات شرکت درب درسا از نظر تولید و احتمال خطا در مونتاژ و نصب دارای سه سال گارانتی و دو سال گارانتی تامین قطعات و خدمات پس از فروش می باشند.

– رگلاژ و نصب دربها توسط افرادی به غیر از واحد فنی شرکت درب درسا موجب ابطال دوره گارانتی خواهد شد و این شرکت هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت.

– محصولات بدون لیبل درسا فاقد گارانتی می باشند.

– مشکلات ناشی از سهل انگاری مشتری موجب ابطال گارانتی خواهد شد.

– قطعات برقی و الکترونیکی شامل گارانتی نمی شوند.