درب چوبی همانگونه که نامش مشخص است تماماً از چوب تشکیل شده و کاملاً توپر می باشد. نظیر درب تمام چوب روسی ، درب تمام چوب راش و . این درب ها از استحکام و مقاومت بالاتری نسبت به درب روکشی برخوردارند و از اینرو به الب عنوان درب های ورودی مورد استفاده قرار می گیرند. اما از معایب این نوع درب چوبی قیمت نسبتاً بالای آنها بود، ضمن اینکه در مقابل شرایط جوی حساس بوده و نحوه نگهداری این نوع درب ها در دوام آنها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.