شرکت درسا در جهت جلب رضایت خریداران درب چوبی با همکاری شرکت  sidoorsa ترکیه علاوه بر مدل های موجود در کاتالوگ درب چوبی این شرکت ، مدل های جدید و مورد نظر مشتری را نیز بر اساس طراح ارائه شده توسط مشتری بررسی می نماید.

در صورت قابل توجه بودن سفارش از نظر تعداد و همچنین تایید فنی شرکت sidoorsa این طرح می تواند اجرا و تولید شود. بدیهی است اقتضائات تولید کننده از نظر ماشین آلات و متریال شرط اولیه در جهت نیل به این هدف می باشد.