درب چوبی برای جدایی فیزیکی یک مکان با مکان دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. درب چوبی بر اساس پایه های تاریخی و فرهنگی و اجتماعی تعریف می شود. مواد اولیه موجود در جوامع مختلف ساختار اصلی درب را به وجود می آورد و فرهنگ آن جامعه به آن شکل و فرم می دهد و با گذشت زمان کامل تر می شود. اجزا مختلف درب ها در مرور زمان و به اساس نیاز انسان ها به وجود آمده و شکل و فرم مربوط را به خود گرفته است. گاهی علائم موجود در درب ها به نشانه های تاریخی اشاره می کند که تاریخ شناسان در جستجوی خود از این نشانه ها استفاده می کنند.
در طول تاریخ از فلز و چوب بیش از هر ماده دیگری برای ساخت درب استفاده شده و در بیشتر موارد ترکیب این دو ماده جز لاینفک تمام درب ها است. درب چوبی فقط یک جداکننده نبوده و گاهی یک سخن و گاهی یک عدد است.
گاهی نشانی بوده از یک معمار و گاه صدایی بوده برای شناساندن. در هر صورت قسمتی بوده از یک بنا که در تکمیل آن بنا و به یادگار گذاشتن تفکر سازنده نقش مهمی را ایفا می کرده است.
اکنون با نگاهی به گذشته و تاریخ درب می توان گفت که اصول هنوز سر جای خودشان هستند ولی با توجه به تنوع و گستردگی مواد اولیه و ارتباط بین فرهنگ ها ، تنوع تولید درب نیز بیشتر شده است.

انواع درب چوبی

درب ها را از یک زاویه دیگر هم می توان تقسیم بندی کرد:
درب های ورودی ساختمان و درب های داخلی
در درب های ورودی بیشتر مسائل هویتی و امنیتی را بایستی رعایت کرد ، تعریف یک واحد مسکونی و اداری در قدم اول با درب ورودی آن مشخص می شود که با دقت نظر در یک درب ورودی می توان به سبک زندگی ، فرهنگ ، تفکر و خیلی موارد دیگر از ساکنین اصلی آن پی برد در حالیکه درب های اتاقی دایره ی محدودتری دارند و از همه مهمتر بحث امنیت آنها نیز خیلی مهم نیست.
اگر درب ها را بر اساس جنسشان بخواهیم طبقه بندی کنیم درب های چوبی بیشترین محدوده استفاده را در تمام دنیا در بر می گیرند.
از درب های چوبی دست ساز تا درب های چوبی تولید شده در کارخانه جات که تا حد زیادی بدون دخالت دست تولید می شوند. البته با پیشرفت تکنولوژی اکنون درب هایی تولید می شوند که همزمان که چوب را جزئی از مواد اولیه خود می دانند ولی از مواد طبیعی و مصنوعی مختلف برای گاه بهتر کردن پروسه تولید و گاه برای ارزان تر کردن تولید خود استفاده می کنند.
تولید کننده هایی که از روکش های طبیعی به جای خود چوب و نیز روکش های ساخته شده از مواد پلیمری که طرح و فرم چوب دارند ، استفاده می کنند.
این تولید کننده با استفاده از تکنولوژی پروسه تولید را کوتاه تر و اقتصادی تر می کنند و در جهت رفع نیاز بشر در جهت انجام پروژه ها ، بزرگ به او کمک می کنند. به طور قطع به یقین انجام پروژه های بزرگ و خیلی بزرگ، فروشگاه ها و مراکز تجاری عظیم با تکیه به هنر دست هنرمندان درب ساز مقدور نمی شود.