شرکت درسا در تولید درب چوبی از رنگ هایی استفاده می کند که مناسب جهت فضاهای بیرونی می باشند. بیدن معنی که پس از رنگ کردن درب های چوبی رنگ لایه لایه نمی شود ، ترک نمی خورد و در برابر باران و رطوبت نور آفتاب مقاومت دارد. ضمنا حشرات و میکرو ارگانیم ها نمی توانند در بافت چوب نفوذ کنند. همچنین درب های چوبی آسیب دیده (به صورت جزئی) قابل ترمیم نیز هستند.