رنگ در درب چوبی نقش های متفاوتی ایفا می کند. از یک سو با ایجاد لایه ای محافظ در مقابل نفوذ نور ، حشرات و آسیب های احتمالی مقاومت درب های چوبی را بیشتر می کنند از سوی دیگر جلا و زیبایی بیشتری به بافت اصلی چوب می بخشد و در واقع زیبایی چوب را دو چندان می کند ، رگ های چوبی نقش و نگار بیشتری پیدا کرده و چشم نواز تر می شوند. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی دامنه خیلی وسیعی از رنگ ها و سبک های نقاشی در چوب و درب های چوبی وجود دارد.