یکی از سوالات متداول مشتریان شرکت درسا در مورد درب چوبی روش ترمیم این درب ها در مقابل آسیب های احتمالی در هنگام استفاده از درب چوبی می باشد. در صورتیکه عمق آسیب وارد شده کم باشد ، در درب های چوبی و روکش ترند می توان با استفاده از بتونه و هم رنگی تا حد زیادی این آسیب را جبران کرد. در صورت افزایش عمق می توان با جدا کردن روکش قسمت آسیب دیده و جایگزین کردن روکش جدید باز هم عیب به وجود آمده را ترمیم کرد. در صورتیکه این آسیب منجر به شکستگی و ایراد اساسی به ساختار درب باشد بسته به نوع آسیب و محل آن بایستی بررسی فنی در مورد آن توسط کارشناسان فنی انجام گرفته و اعلام نظر گردد. ولیکن در استفاده از درب چوبی همچون هر محصول دیگری بایستی با احتیاط و مواظبت برخورد کرد.