چوب پایه و اساس ساخت درب چوبی ست. مزیت اصلی چوب در دسترس بودن آن در هر منطقه ای است. این ماده به سهولت در اختیار نجاران قرار میگیرد و درب هایی با طرح های متنوع توسط آنها ساخته میشود. درب های چوبی در انواع مختلف در بازار وجود دارند و انتخاب آنها بر اساس دوام, طول عمر و بودجه صاحب خانه صورت میگیرد. علاوه بر اینکه درب چوبی در تمام قسمت های داخلی خانه کاربرد دارند, از آنها نیز میتوان به عنوان درب ورودی ساختمان استفاده کرد.