طراحان و معماران در طراحی شکل و رنگ درب های کمد دیواری از سبک های متعددی استفاده می کنند. کلاسیک ، مدرن ، نیمه مدرن و نیمه کلاسیک و پست مدرن و یا تلفیقی از این سبک ها ایده های مختلف در این زمینه می باشند. طراحان سعی می کنند این سبک انتخاب شده را علاوه به کمد دیواری در آیتم های دیگر همچون درب ، نما ، کابینت و … لحاظ کرده و در یک خط فکری حرکت کنند.