طبیعتاً با دوام خواهد بود…

سِری Natura Plus از مجموعه کفپوش لمینت AGT، دوام چند ساله را ممکن می سازد. این سِری از نظر دوام سایش در درجه AC4 بوده و دارای ۱۵ سال گارانتی می باشد. سِری Natura Plus دارای ۸ رنگ چشمگیر است که به زمین زندگی می بخشد.

رنگهای تولیدی