۱- میز آرایش در کمد دیواری :
در طراحی کمد دیواری برخی از مصرف کنندگان مخصوصا خانمها علاقه دارند بخشی از کمدشان در اتاق خواب به عنوان میز آرایش برایشان طراحی شود. بنابراین به هنگام طراحی این فضا از جهت کاربردی تر کردن این فضا ، داشتن آینه ، سطح بیشتری بعنوان کانتر و داشتن کشوهای متعدد باید توجه گردد.

۲- میز تلویزیون :
گاهی از اوقات برای یکنواخت کردن طراحی کل یک واحد مصرف کننده درخواست دارد تا فضای مورد نیاز برای تلویزیون و سایر دستگاههای مربوط مطابق رنگ و ایده کمد دیواری بوده و از آن سبک پیروی نماید. برای رسیدن به این منظور واحد طراحی شرکت درسا می تواند کمک زیادی نموده و این ایده و سیلقه را به یک اجرای خوب و مطابق درخواست خریدار تبدیل نماید.