مدل های جدید درب چوبی با وجود اینکه طرح های متنوع و مختلفی که بالغ بر ۲۰۰ مدل و رنگ مختلف است در کاتالوگ درب های چوبی شرکت درسا وجود دارد ولیکن در صورتیکه خریدار طرح و مدل خاص مدنظر دارد که می خواهد مطابق آن طرح و مدل درب های چوبی طراحی شود، شرکت درسا این آمادگی را دارد که ایده ی اولیه مشتری به عنوان طرح اصلی ساخت درب چوبی جدید برای وی مورد استفاده قرار گیرد.