یکی از مسائلی که معمولا مشتریان شرکت درسا در مورد درب چوبی این شرکت سوال می کنند عکس العمل این درب ها در مقابل رطوبت و آب می باشد. چوب و درب چوبی به خاطر ماهیت آن محصول ضد آب نیستند ولیکن شرکت درسا با استفاده از روش هایی در ساخت و رنگ آمیزی درب چوبی محصولی را در اختیار مشتری قرار می دهد که درب های ساخته شده مناسب جهت استفاده به عنوان درب سرویس هم باشد. بدیهی است همچون هر محصول چوبی دیگری بایستی استفاده درستی هم از این درب ها توسط مصرف کننده انجام شود.