در این سیستم درب های  کمد دیواری داخل یک ریل فلزی قرار گرفته و از بالا و پایین مهار شده و در مسیر ریل حرکت می کنند درب های کمد دیواری به وسیله ریل و قرقره و آرام بند به بدنه متصل شده و باز و بسته می شوند به جهت اینکه به هنگام استفاده و باز و بسته شدن آسیبی به درب وارد نشود استفاده از آرام بند دو طرفه ضروری است. در صورتیکه فضاهای کمد دیواری بزرگ بوده و درب های عریض و با ارتفاع بلند داشته باشیم زیبایی این نوع کمدها بیشتر می شود. بدیهی است در طول زمان استفاده در صورت عدم رعایت نکات فنی و کاربردی و یا استفاده از ریل ها و مکانیسم های کم کیفیت ممکن است کارایی این سیستم کاهش دهد. ضمنا دستگیره های متنوعی هم برای این کمد دیواری بازشو استفاده می شود.