شرکت درسا در جهت کاهش آسیب های احتمالی در حمل و نقل درب چوبی کمدهای چوبی و درب های روکش pvc روش های متعددی را استفاده می نماید. استفاده از ماشین های حمل سالم و مورد اطمینان ، چینش درست کالا در داخل و سیله نقلیه ، حضور مسئول تحویل کالا در پروژه و استفاده از کارگران مجرب در تخلیه کالا و حمل به طبقات مطابق اصول و قاعده مناسب در بروز آسیب به درب های چوبی و محصولات دیگر نقش مهمی را ایفا می نماید و نهایتا قبول مسئولیت این موضوع حس اطمینان بیشتری را به خریدار می بخشد.