کمد دیواری یکی از مهم ترین وسایل مورد نیاز برای طراحی داخلی منزل محسوب می شود و یکی از ضروری ترین کمد دیواری برای دکوراسیون خانه با داشتن کمد دیواری می توانید بخش اعظمی از وسایل هایی را که نیاز ندارید و همچنین وسایل های قابل دسترس در آن جاسازی کنید در ادامه مطلب پرشین وی  عکس هایی از کمد دیواری مناسب را با هم خواهیم  دید.

کمد دیواری در بیشتر خانه های ایرانی وجود دارد. ایجاد فضای ذخیره ساز با امکان یکدست بودن با دیوارها از جمله مهمترین ویژگی کمدهای دیواری است که باعث افزایش استفاده از آن ها شده است. اما موضوعی که امروز به آن می پردازیم نمای ظاهری کمدهای دیواری است که به علت استفاده از کمد دیواری برای سال های طولانی و عدم امکان تغییر ظاهر آن در بازه های زمانی کوتاه مدت، از اهمیت ویژه ای برای ساکنین منزل برخوردار است.