در برخی از واحدها اتاق مخصوص میهمان وجود دارد. در این واحدها به جهت حضور میهمان در این اتاق کمد دیواری که نصب می شود بر اساس این نوع نیاز بایستی طراحی شود. این طراحی حالت اختصاصی نداشته و بیشتر جنبه عمومی دارد. جای رختخواب ، جای چمدان و … جزو طراحی داخل کمد بوده و فضای راحتی را برای استفاده فراهم می آورد. دسترسی راحت ، سیستم بازشو عمومی نیز در این کمد رعایت می شود.